Osiem kategorii – tyle mają do wyboru wszystkie firmy, samorządy i organizacje, które planują zgłosić się do Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. W tegorocznej XVI edycji Dolnośląskich Gryfów przewidziano osiem kategorii konkursowych. Są to m.in. Innowacyjny pomysł na biznes lub rozwój, Start-Up Roku, Dolnośląski Produkt Roku, Pionier Wieku Cyfrowego, Nagroda za działania proekologiczne oraz Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną. Tegoroczną nowością są dwie kategorie. Pierwsza z nich to Skuteczna Kampania Marketingowa, skierowana do firm oraz instytucji z Dolnego Śląska, które w ostatnich dwóch latach zainicjowały oryginalną i skuteczną kampanię marketingową, budującą lojalność, sympatię lub zaangażowanie odbiorców. Z kolei drugą nowością jest Wizjoner Przestrzeni - adresowana do podmiotów, których celem jest tworzenie nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych środowisku przestrzeni. Przyznana zostanie również Nagroda Specjalna za Osobowość Roku.

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój skierowana jest do firm funkcjonujących dłużej niż dwa lata, które osiągnęły sukces właśnie na bazie innowacji. Oceniana jest tu przede wszystkim wyjątkowość konkretnego pomysłu, jego wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, a także nakłady poniesione na jego realizację oraz ich zwrot.

Kolejną nagrodą jest Dolnośląski Produkt Roku. Tu szansę na wygraną ma produkt wytwarzany w naszym regionie, który osiągnął sukces w skali kraju lub za granicami Polski, promując w ten sposób Dolny Śląsk jako miejsce, gdzie powstają nowe idee. Docenione zostaną zwłaszcza te firmy, które podkreślają pochodzenie z naszego regionu, a jednocześnie dostarczając produktów i usług na najwyższym poziomie, promują nasz region jako miejsce ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych.

Na Dolnośląskiego Gryfa mają szansę również młode firmy, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 2 lata. W kategorii Start-up Roku istotne będą zwłaszcza trafione i oryginalne pomysły, które pozwoliły nie tylko skomercjalizować produkt, ale również osiągnąć przewagę konkurencyjną, stworzyć nowe rynki lub wypełnić niszę do tej pory przez nikogo niezagospodarowaną.

Następną kategorią jest nagroda za działania proekologiczne. W tym roku doceniane będą szczególnie te projekty, które niwelują wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne oraz zachęcają pracowników do podejmowania ekologicznych wyzwań w życiu codziennym. Pod uwagę będą brane szczególnie te przedsięwzięcia, które wykraczają poza wymogi prawne w dziedzinie ekologii.

Nagrodzone zostaną również samorządy za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną. W tym przypadku docenione będą kreatywne przedsięwzięcia na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w różnych obszarach, powodujące jej współodpowiedzialność za losy gminy lub powiatu. Istotne będzie również pozyskiwanie finansowania, a także zaangażowanie funduszy niepublicznych w realizowane przedsięwzięcie.

Znaną już kategorią jest Pionier Wieku Cyfrowego. Tu szansę na Gryfa mają firmy i instytucje, które zmieniły swoją organizację poprzez zastąpienie tradycyjnych metod działania, nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi, co w efekcie stało się dźwignią do bardziej dynamicznego rozwoju. Ważne będą zwłaszcza te innowacyjne rozwiązania, które zostały wypracowane przez zespoły pracujące na Dolnym Śląsku.

Spośród kandydatów w każdej kategorii Kapituła Konkursu wybierze trzech nominowanych, a następnie zwycięzcę, który otrzyma statuetkę „Dolnośląskiego Gryfa”. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://gryfy.pl/ankiety/. Można je przesyłać do 15 września 2019 roku.

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu XVI edycji konkursu odbędzie się 21 października 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Pracodawcy RP oraz partner merytoryczny – firma PwC. Mecenat nad konkursem objął mBank S.A.

Przedsiębiorstwa oraz samorządy z Dolnego Śląska, które chcą wziąć udział w tegorocznym konkursie „Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza”, już mogą się do niego zgłaszać. Właśnie rozpoczęła się XVI edycja tego prestiżowego przedsięwzięcia. 

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Promuje innowacyjność i dynamikę rozwoju dolnośląskich firm, docenia zaangażowanie inwestycyjne i zauważa działania na rzecz lokalnych społeczności. Wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje, które tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.  

W tym roku przewidziano osiem kategorii konkursowych. Są to m.in. Innowacyjny pomysł na biznes lub rozwój, Start-Up Roku, Dolnośląski Produkt Roku, Pionier Wieku Cyfrowego, Nagroda za działania proekologiczne oraz Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną. Tegoroczną nowością są dwie kategorie. Pierwsza z nich to Skuteczna Kampania Marketingowa, która skierowana jest  do firm oraz instytucji z Dolnego Śląska, które w ostatnich dwóch latach zainicjowały oryginalną i skuteczną kampanię marketingową, budującą lojalność, sympatię lub zaangażowanie odbiorców. Z kolei drugą nowością jest Wizjoner Przestrzeni - skierowana do podmiotów, których celem jest tworzenie nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych środowisku przestrzeni. Przyznana zostanie również Nagroda Specjalna za Osobowość Roku.

- „Dolnośląski Gryf” to konkurs gospodarczy, dlatego biorą w nim udział zarówno ci, którzy bezpośrednio zajmują się przedsiębiorczością, jak i te podmioty, które im w tym pomagają – mówi Marek Pasztetnik, Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy. - Tak naprawdę jedynym kryterium koniecznym do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu jest zarejestrowana działalność na terenie Dolnego Śląska, również w postaci filii lub oddziału. Nagradzamy bowiem jakość prowadzenia usług, a nie wielkość przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu. Wystarczy wypełnić ankietę zgłoszeniową, na podstawie której oceny uczestników dokonuje Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą wybitni eksperci ze świata biznesu, nauki i polityki. Co ważne, udział w naszym przedsięwzięciu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nie udzielamy też informacji o tym, kto zgłosił się do naszego konkursu. Nikt więc nie będzie się czuł przegrany, jeśli nie zostanie laureatem, aczkolwiek każdy ma szansę dołączyć do grona zwycięzców.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://gryfy.pl/ankiety/. Można je przesyłać do 15 września 2019 roku.

Spośród kandydatów w każdej kategorii Kapituła Konkursu wybiera trzech nominowanych, a następnie zwycięzcę, który otrzymuje statuetkę „Dolnośląskiego Gryfa”. 

Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wśród jej członków znaleźli się również: prof. dr hab. Adam Jezierski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Marian Noga - Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Rokita - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Marek Ziętek - Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Stefan Forlicz - Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski  - kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Woron - Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Agata Brucko-Stępkowska – Prezes Zarządu Futuro Finance Sp. z o.o., Dorota Michalak–Kurzewska - właściciel GRUPA ATM S.A., Krzysztof Domarecki - Prezes Selena FM S.A., Krzysztof Folta - Prezes Zarządu TIM SA, Stanisław Han - Prezes Zarządu Hasco – Lek S.A., Piotr Krupa – Prezes Zarządu Kruk SA, Andrzej Przybyło – Prezes Zarządu AB SA, Rafał Kociszewski - Dyrektor Oddziału Korporacyjnego Wrocław mBank, Małgorzata Kosierkiewicz - Przedstawiciel PZU Życie SA, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej oraz Zbigniew Ładziński - Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Ponadto Honorowymi Członkami Kapituły Konkursu są: Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu Impel S.A., Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP oraz Witold Orłowski – Główny Doradca Ekonomiczny PwC, Członek Narodowej Rady Rozwoju. W tym roku nowymi członkami Kapituły zostali Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski oraz Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia.

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu XVI edycji konkursu odbędzie się 21 października 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Pracodawcy RP oraz partner merytoryczny – firma PwC.

Pierwsza edycja konkursu „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza” odbyła się w 2004 roku. Dotychczas w przedsięwzięciu wzięło udział 1507 dolnośląskich firm i samorządów, a statuetki przyznano 83 firmom, 23 samorządom oraz 10 osobowościom Dolnego Śląska.

Po raz pierwszy w tym roku zebrała się Kapituła Konkursu "Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza". Już wiadomo, że będą nowe kategorie, w których zostanie przyznana ta prestiżowa nagroda.

Jak co roku podczas pierwszego spotkania członkowie Kapituły obradowali nad zasadami nowej edycji „Gryfów Dolnośląskich” oraz nad kategoriami konkursowymi. Dzięki temu nie tylko stare kategorie zostały odświeżone, ale także wiadomo już, że pojawiło się kilka nowości, które już wkrótce zostaną ogłoszone.

Nagroda Gospodarcza „Dolnośląski Gryf” od 2004 roku nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Promuje innowacyjność i dynamikę rozwoju dolnośląskich firm, docenia zaangażowanie inwestycyjne i zauważa działania na rzecz lokalnych społeczności. Wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje, które tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

W skład kapituły konkursu wchodzą wybitni eksperci i specjaliści w takich dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym.

Zostało jeszcze 50% artykułu, który dostępny jest na portalu WroBiznes.pl - https://wrobiznes.pl/za-chwile-16-edycja-dolnoslaskich-gryfow

Rozwój osobisty, innowacje w biznesie i medycynie, moda i ekologia to tylko niektóre tematy, o jakich rozmawiały uczestniczki VII Wrocławskiego Forum Kobiet. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło blisko pół tysiąca osób.
„Kobieta świadoma siebie, odpowiedzialna” – pod tym hasłem odbyła się tegoroczna, siódma już edycja Wrocławskiego Forum Kobiet.
W programie znalazły się debaty o innowacyjności na miarę naszych czasów, odpowiedzialnym biznesie, ekologii, medycynie przyszłości - nowoczesnych wynalazkach ratujących ludziom życie, prawie na co dzień oraz Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Uczestniczki mogły dowiedzieć się jak dbać o swoje ciało i duszę, aby zachować zdrowie, młody wygląd i dobre samopoczucie. Rozmawiano również o tym, w jaki sposób zmienić swoje życie, aby dawało jak najwięcej satysfakcji i radości oraz o tym, jak nie bać się zmian.

Zostało jeszcze 50% artykułu, który dostępny jest na portalu WroBiznes.pl - https://wrobiznes.pl/spotkaly-sie-kobiety-swiadome

Aktualne i przydatne informacje o tematyce gospodarczej, finansowej i prawnej oraz ciekawe wiadomości z życia dolnośląskich przedsiębiorstw – na to wszystko mogą liczyć użytkownicy portalu WroBiznes.pl, który został właśnie uruchomiony przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
WroBiznes to nowe miejsce w Internecie dla ludzi dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich osób, zainteresowanych przedsiębiorczością. Przez jedno kliknięcie będą mogli oni nie tylko znaleźć aktualne i ważne dla nich informacje przydatne do prowadzenia firmy, ale także zapoznać się z tym, co dzieje się na lokalnym rynku.
- WroBiznes łączy ideę wrocławskiego miasta spotkań z ideą biznesu – mówi Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy. - Ma to być przede wszystkim miejsce integrujące dolnośląskich przedsiębiorców. Żeby myśleć o rozwoju firm potrzebny jest skuteczny networking. Chcemy wspierać środowiska biznesowe i naukowe w wymianie wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu będziemy promować ideę innowacyjności. Przedsiębiorcy będą mieli tu szansę zaprezentować swoje największe osiągnięcia i nawiązać owocną współpracę biznesową. Mamy nadzieję, że przełoży się to na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie, co jest naszą ideą.
Użytkownicy portalu mogą liczyć na wyselekcjonowane, wiarygodne i dobrze napisane treści w prostej i przejrzystej formie. Również grafika inspirowana jest najnowszymi trendami w projektowaniu stron www. Z kolei nowoczesna funkcjonalność portalu oparta jest o zasadę intuicyjności i zgodna z przyzwyczajeniami użytkowników Internetu.
Dla tych, którzy zechcą być nieco bardziej aktywnymi użytkownikami WroBiznes, przygotowana została również platforma społecznościowa umożliwiającą wzajemne rekomendacje, zapytania ofertowe, propozycje usługowe oraz poszukiwania nowych kadr. Dzięki temu zyskają jeszcze więcej możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych, pozyskania profesjonalnej wiedzy przydatnej w prowadzeniu przedsiębiorstw, a także skorzystania m.in. z grup zakupowych czy rekomendacji pracowników. Osoby te będą mogły również aktywnie uczestniczyć w wielu toczonych tu dyskusjach, istotnych dla społeczności przedsiębiorców oraz komentować bieżące wydarzenia gospodarcze.
- Mamy nadzieję, że to wszystko uczyni portal przydatnym i przyjaznym nie tylko dla ludzi biznesu, ale również wszystkich osób interesujących się działalnością przedsiębiorstw i gospodarką Dolnego Śląska – dodaje Marek Pasztetnik.

www.WroBiznes.pl

WroBiznes.pl

Zapraszamy Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na Walne Zgromadzenie Członków ZIG, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie ZIG przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 10.06.19 r.

Program Walnego Zgromadzenia
Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
w dniu 12.06.2019 r. godz. 15.00,
Centrum Biznesowo - Konferencyjne ZIG
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie umocowania Zgromadzenia do obradowania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
14. Propozycja zmian Statutu ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, dyskusja, podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
15. Przedstawienie planu działań ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na rok 2019.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.


Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków nie będzie mogła wziąć udziału osoba uprawniona do reprezentowania Firmy, prosimy o wypełnienie załączonego Pełnomocnictwa i dostarczenie go na Walne Zgromadzenie.

W imieniu Konsula Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu Pana Macieja Kaczmarskiego oraz Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zapraszamy do uczestnictwa w „Dniu Słowacji”. Patronat nad spotkaniem objął Jego Ekscelencja Pan Dušan Krištofík, Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej.

„Dzień Słowacji” odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego - http://bit.ly/2J7T82P.
R.S.V.P. do 22 maja 2019 roku.

Agenda
11:00 Powitanie uczestników przez Prezesa ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
11:05 Przemowa Konsula Honorowego Słowacji
11:15 Prelekcje nt. możliwości inwestowania i prowadzenia biznesu w Republice Słowacji:
* Adam Csuka - Słowacka Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO)
* Peter Cúth - Kancelaria Prawna COTTYN
* Izabella Łyś-Gorzkowska - Kancelaria Prawna COTTYN
12:00 Przerwa kawowa
12:15 Słowacja jako kierunek turystyczny - prezentacja:
* Beáta Egriová - Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce

Agenda Dzień Słowacji

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na 2-dniowe płatne warsztaty „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim.
Warsztaty odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) we Wrocławiu.
Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:
- Program wydarzenia
- Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 27 maja 2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 508028057.

gallup

Współpraca trójkąta Biznes - Samorząd - Szkolnictwo była głównym tematem spotkania prezydenta Jacka Sutryka z członkami Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy - Przedsiębiorcy. Jego uczestnicy mieli wiele pytań o plany miasta dotyczące przede wszystkim wspierania wrocławskiego biznesu.

Kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawiciele wyższych uczelni wzięli udział w spotkaniu z władzami Wrocławia zorganizowanym w siedzibie Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, które odbyło się 9 maja. Uczestnicy rozmawiali o wielu aspektach działalności wrocławskiego samorządu, jednak do najważniejszych kwestii należały sprawy dotyczące wspierania działalności miejscowych przedsiębiorstw, kształcenia nowych kadr oraz promocji miasta zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej.

- Mam nadzieję, że Wrocław będzie nie tylko miastem akademickim, ale również miejscem, gdzie dobrze czuje się biznes – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Zależy nam na tym, aby nie tylko pozyskiwać nowych inwestorów, ale także rozwijać współpracę z firmami, które już tu działają. Mamy dużą dynamikę rozwoju zarówno miasta, jak i biznesu. Bardzo zależy nam na tym, aby to utrzymać.

Podatki niezbędne do rozwoju

Jednym z istotnych zagadnień poruszanych podczas spotkania były wpływy do kasy miejskiej z podatków PIT i CIT.

- Nasze miasto bardzo szybko się rozwija, dlatego potrzebuje pieniędzy nie tylko na swoje bieżące wydatki, ale też na kolejne inwestycje, które sprawią, że stanie się jeszcze atrakcyjniejsze i przyciągnie do miasta zarówno kolejne przedsiębiorstwa, jak i nowych mieszkańców – uważa Jacek Sutryk. - Stąd też zarówno nam, jako władzom Wrocławia, jak i wam, jako pracodawcom, powinno zależeć, aby pracownicy waszych firm właśnie tutaj płacili podatki, czyli, żeby dokładali się do naszego miasta. Niestety wciąż wielu z nich, choć pracuje i na co dzień mieszka we Wrocławiu, to z fiskusem rozlicza się w miejscu swojego zameldowania, którym często są inna miejscowość.

- Biorąc pod uwagę zmiany w prawie podatkowym, musimy dbać o to, aby podatek od osób fizycznych i prawnych był na odpowiednim poziomie – twierdzi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. - Szczęśliwie od kilku lat oba rosną. Obecne wpływy do kasy miejskiej z tego tytułu to blisko 50% z podatku PIT i 8,1% z CIT-u.

Istotne kształcenie młodych kadr

Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu chcieli dowiedzieć się także jaką ofertę dla inwestorów będzie miał Wrocław w najbliższym czasie i czy planowany jest udział miasta w międzynarodowych imprezach, pozwalających na jego promocję. Do istotnych kwestii należała także współpraca między uczelniami i biznesem, a także to czy miasto wesprze rozwój szkolnictwa dualnego, zawodowego i technicznego, na poziomie szkół średnich i wyższych uczelni oraz jakie działania promujące ten typ szkolenia przyszłych kadr są obecnie rozważane.

- Bardzo zależy nam na wspieraniu trójkąta Biznes – Samorząd – Szkolnictwo – mówił Jacek Sutryk. – Dla firm lokujących u nas swoją działalność niezwykle istotne jest, czy będą miały skąd „zassać” dobrze wykształconych pracowników. To przekłada się później na ich rozwój, a ten między innymi na większe podatki wpływające do miejskiej kasy. One z kolei pozwalają się miastu rozwijać.

Potrzebne wzajemne kontakty

- Spotkania w tej formule są dla nas bardzo ciekawe – twierdzi Andrzej Diakun, prezes Elektrotim S.A. - Nie tylko miałem okazję osobiście poznać wiele osób, które dotychczas były mi znane jedynie z nazwiska, ale również dowiedzieć się, jakie są ich zamierzenia dotyczące zarządzania naszym miastem.

- Ogromnie cieszę się, że nasi członkowie mieli szansę podyskutować z władzami Wrocławia o nurtujących ich sprawach – mówi Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. – Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do tego, aby podobne spotkania odbywały się regularnie. Widoczna jest wyraźna potrzeba takich wzajemnych, bezpośrednich kontaktów.

- To było najlepsze spotkanie, jakie mieliśmy do tej pory z władzami Wrocławia – podsumował czwartkowe wydarzenie Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

Zapraszamy Państwa na 1-dniowe płatne warsztaty „Mocne strony Managera". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim. Warsztaty odbędą się w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) Wrocław.

Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencja Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji dostępnych w programie wydarzenia, który jest do pobrania w załącznikach.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 13 maja 2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">, tel. 508028057.

0001

0002

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Strona 1 z 64