środa, 09 maj 2018 09:24

Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych

Zapraszamy dyrektorów szkół, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli samorządów związanych z edukacją, na konferencję poświęconą stworzeniu Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Edukacyjnych. Celem konferencji jest przedstawienie holistycznej wizji praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej w regionie - realizacji Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Edukacyjnych. Koncepcja zakłada wdrożenie systemów oraz narzędzi, które umożliwią uczniom, nauczycielom, naukowcom, pracodawcom i rodzicom korzystanie z cyfrowych repozytoriów oraz transferu wiedzy za pośrednictwem sieci edukacyjnej. Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych ma być zasilone: e-podręcznikami, materiałami własnymi nauczycieli oraz zasobami cyfrowymi wyższych uczelni. Razem z urządzeniami wspierającymi edukację (takimi jak komputery, tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, drukarki, projektory) oraz nowoczesnymi metodami nauczania, umożliwią: równy dostęp do wiedzy dla wszystkich uczniów, na każdym etapie edukacji, oraz wdrożenie elektronicznego tornistra.

 

Prelekcje poprowadzą znamienici naukowcy, m.in. Profesor Stanisław Dylak, twórca strategii kształcenia wyprzedzającego oraz Rektorzy wrocławskich uczelni wyższych, a także przedstawiciele biznesu, oferujący nowoczesne rozwiązania dla edukacji.
Głos zabierze również specjalista ds. funduszy europejskich, który wyjaśni, jakie są możliwości finansowania dla edukacji w latach 2018 - 2019.

 

Rejestracja:
http://www.konferencja-edukacyjna-zig.pl/

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do końca 2020 roku, każda szkoła
w Polsce będzie posiadała dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

Celem konferencji jest przedstawienie holistycznej wizji praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej w regionie - realizacji Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Edukacyjnych. Koncepcja zakłada wdrożenie systemów oraz narzędzi, które umożliwią uczniom, nauczycielom, naukowcom, pracodawcom i rodzicom korzystanie z cyfrowych repozytoriów oraz transferu wiedzy za pośrednictwem sieci edukacyjnej. Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych ma być zasilone: e-podręcznikami, materiałami własnymi nauczycieli oraz zasobami cyfrowymi wyższych uczelni. Razem z urządzeniami wspierającymi edukację (takimi jak komputery, tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, drukarki, projektory) oraz nowoczesnymi metodami nauczania, umożliwią: równy dostęp do wiedzy dla wszystkich uczniów, na każdym etapie edukacji, oraz wdrożenie elektronicznego tornistra.

Prelekcje poprowadzą znamienici naukowcy, m.in. Profesor Stanisław Dylak, twórca strategii kształcenia wyprzedzającego oraz Rektorzy wrocławskich uczelni wyższych, a także przedstawiciele biznesu, oferujący nowoczesne rozwiązania dla edukacji.
Głos zabierze również specjalista ds. funduszy europejskich, który wyjaśni, jakie są możliwości finansowania dla edukacji w latach 2018 - 2019.

Organizator: Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Dolnośląski, Paweł Hreniak oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Sponsor Główny: Euroimpex S.A., producent oprogramowania Documaster
Sponsorzy: Epson, Acer, Ricoh, Lego Education, 2x3, Pro Data.