poniedziałek, 12 marzec 2018 08:38

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

25 maja zbliża się dużymi krokami. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zakończyli wdrażania regulacji wymaganych przez RODO, już 21 marca zapraszamy do udziału w szkoleniu finansowanym przez ZIG, które poprowadzi Paweł Jakubiak - ekspert ds. ochrony danych osobowych z firmy IMNS.

Szkolenie będzie wprowadzeniem do dwóch sesji warsztatowych. Zapisy na warsztaty firma IMNS będzie przyjmować po zakończeniu szkolenia.

Sesje warsztatowe zaplanowane są na:

6.04 - pierwsza sesja warsztatów17.04 - druga sesja warsztatów

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc będzie obowiązywała zasada pierwszeństwa zgłoszenia. Po zakończeniu warsztatów każda z zainteresowanych firm będzie mogła zamówić indywidualne konsultacje w IMNS, celem wsparcia przy wdrożeniu regulacji RODO. Udział w warsztatach oraz indywidualnych konsultacjach będzie formalizowanyumową pomiędzy zainteresowaną firmą a IMNS.

 

Celem warsztatów będzie dostarczenie uczestnikom wskazówek, wiedzy i materiałów niezbędnych do: identyfikacji zbiorów przetwarzanych danych, analizy ryzyk związanych z przetwarzaniem, doborze zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych oraz przekazaniu dokumentacji wzorcowej do wdrożenia regulacji. 

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy będą mogli w szerokim zakresie, samodzielnie przygotowywać regulacje oraz skorzystać z konsultacji IMNS w późniejszym czasie.

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy: 

 

FORMULARZ

 

 

ADENDA

08:45 – 09:00              Rejestracja

09:00 – 13:00             Panel I

13:00 – 13:30             Przerwa kawowa

13:30 – 14:30             Panel II, pytania do prowadzącego

14:30 – 15:00            Omówienie propozycji wsparcia przy wdrożeniu RODO          dla zainteresowanych firm

15:00                         Zakończenie szkolenia i zebranie zgłoszeń do udziału w    warsztatach

 

Szkolenie to będzie wprowadzeniem do dwóch sesji warsztatowych. Zapisy na warsztaty firma IMNS będzie przyjmować po zakończeniu szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

 

Cena szkolenia: 100*PLN netto/os. Dla Członków Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy SZKOLENIE BEZPŁATNE!

 

Miejsce szkolenia:Centrum Biznesowo - Konferencyjne ZIG we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43, SALA 408 (4 piętro) godzina 8:45.

 

Szkolenie poprowadzi specjalista P. Paweł Jakubiak z firmy IMNS Polska, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, jest audytorem oraz doradza organizacjom w jaki sposób chronić dane i zapobiegać incydentom bezpieczeństwa.

 

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, osób wyznaczonych do nadzorowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. Firmy biorące udział w szkoleniu otrzymają dyplom uczestnictwa.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do realizacji zadań Rozporządzenia.

 

Zakres szkolenia

 

 • Zakres stosowania Rozporządzenia w organizacji.
 • Odniesienie do terytorium przetwarzania danych osobowych.
 • Wyjaśnienie definicji ze szczególnym naciskiem na nowe pojęcia stosowane w Rozporządzeniu.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Zgodność przetwarzania z prawem (zasady legalności).
 • Zasady wyrażania zgody.
 • Zasady wyrażania zgody przez dziecko.
 • Zasady określania celów przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe).
 • Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 • Przetwarzanie niewymagające identyfikacji.
 • Informowanie i komunikacja z osobą, której dane dotyczą.
 • Informowanie osób, których dane dotyczą w przypadku pozyskiwania danych bezpośrednio od właściciela lub od innej osoby.
 • Zasady sprostowania i usuwania danych osobowych.
 • Realizacja „prawa do bycia zapomnianym”.
 • Prawa osoby do ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących.
 • Prawa osoby do przenoszenia danych jej dotyczących.
 • Prawo osoby do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych jej dotyczących.
 • Zasady podejmowania automatycznych decyzji, w tym profilowanie.
 • Obowiązki administratora danych.
 • Obowiązki współadministratorów.
 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
 • Współpraca z organem nadzorczym.
 • Obowiązki zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu.
 • Informowanie osób, których dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Zasady konsultacji z organami nadzorczymi.
 • Zadania inspektora ochrony danych (ABI).
 • Status inspektora ochrony danych osobowych w organizacji.
 • Wdrożenie kodeksów postępowania lub certyfikacja.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 • Uprawnienia organów nadzorczych.
 • Sprawozdanie z działalności.
 • Prawo do odszkodowania i odpowiedzialności.
 • Stosunek do uprzednio zawartych umów.
 • Zasady nakładania kar pieniężnych.

 

Zapraszamy do współpracy.