wtorek, 07 marzec 2017 09:12

„Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału  w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Cel projektu: Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych,
do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.

Obecnie prowadzimy nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionym (IDI), których celem jest poznanie Państwa doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Do wywiadu zapraszamy przedstawiciela działu HR/menedżera bądź osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej. 
Wywiad będzie trwać maksymalnie jedną godzinę zegarową, jest anonimowy. Osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy

Korzyści z bezpłatnego udziału:

- osiąganie wyższych wskaźników ekonomicznych - wyższa innowacyjność i wydajność

- praktyczne rozwiązania biznesowe z obszaru polityki kadrowej umożliwiające wdrożenie w organizacji polityki zarządzania różnorodnością narzędzia z obszaru polityki personalnej i kadrowej do wykorzystania w firmie wspierające równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (regulaminy, procedury, instrukcje, e-learning)

- wypracowanie konkretnych działań równościowych do wdrożenia w firmie – dostosowanych do możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych firmy - odpowiadających na jej realne potrzeby

- kształtowanie miejsca pracy przyjaznego pracownikom – pozytywny wizerunek

- indywidualne wsparcie ekspertów

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Czytany 4810 razy