wtorek, 28 czerwiec 2016 07:31

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Celem poddziałania 3.3.3 jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Branże określone w najbliższym naborze (pozostałe mogą w 4 kwartale 2016)

- Sprzęt medyczny

- Kosmetyki

- IT/ICT

- Jachty i łodzie

- Meble

- Polskie specjalności żywnościowe

- Sektor usług prozdrowotnych

Działania podlegające dofinansowaniu:

1. usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (do 5% wartości projektu)

2. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (do 2% wartości projektu)

3. podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach, w tym:

- diety,

- noclegi,

- przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej,

- inne niezbędne wydatki związane z tymi podróżami, takie jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

4. transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych

/łączna wartość kosztów wynikający z pkt.3 i pkt.4 – do 60% wartości projektu/

5. rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjnej za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego

6. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego

/do wyboru koszty określone w pkt.5 lub pkt.6/

7. reklama w mediach targowych

8. udział w seminariach, kongresach i konferencjach

9. organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej

10. informacyjno-promocyjne projektu

11. ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 1 000 000 zł.

 

Poziom dofinansowania (dla wartości kosztów kwalifikowalnych):

1. Pomoc publiczna - 50%

2. Pomoc de minimis:

- 60% - średnie przedsiębiorstwo;

-  75% - małe przedsiębiorstwo;

-  80% - mikroprzedsiębiorstwo z województwa mazowieckiego;

-  85% - mikroprzedsiębiorstwo z pozostałych województw.

Nabór wniosków: do 5 sierpnia 2016

OFERTA

2 000 zł za przygotowanie dokumentacji konkursowej

500 zł za przygotowanie kosztów wskazanych imprez targowych (opcjonalnie)

success fee 10% od wartości przyznanego dofinansowania.

 

 

Czytany 5914 razy