wtorek, 16 luty 2016 08:09

Refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki za bezrobotnych do 30 roku życia

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla PRACODAWCÓW oraz PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia.

Zapraszamy do składania wniosków!

W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu jest zarejestrowanych około 1700 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie tych osób skierowanych przez PUP Wrocław, mogą otrzymać refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.  Zapraszając do składania wniosków prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, iż obecnie około 700 spośród tych osób posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące lub gimnazjalne, dlatego też wśród nich najłatwiej będzie znaleźć kandydatów do pracy na stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji. W przypadku pytań dotyczących procedury udzielania refundacji, prosimy o kontakt z Referatem Refundacji pod numerami telefonu: 71 - 77 01 635 / 610 / 752.

Dlaczego warto ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie co najmniej prze 24 miesiące (12 miesięcy okresu refundacji oraz 12 miesięcy po upływie tego okresu).

http://wroclaw.praca.gov.pl/-/2059513-refundacje-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagrodzenia-oraz-skladki-za-bezrobotnych-do-30-roku-zycia

Czytany 6678 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 luty 2016 10:45