czwartek, 22 październik 2015 07:46

III Forum Turystyki Europejskiej - Innowacje w branży turystycznej

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniach 15-16 października br. pod patronatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza odbyło się III Forum Turystyki Europejskiej „Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości” OPEN YOUR MIND, CZYLI INNOWACJE W TURYSTYCE. Forum organizowane było przez Katedrę Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Forum zostało objęte honorowym patronatem przez prof. dr hab. Dr h. c. Juliusz Migasiewicz - Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Tomasza Smolarza - Wojewodę Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego i dr Rafała Dutkiewicza - Prezydent Wrocławia. Marek Pasztetnik – Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej został zaproszony do Rady Programowej tego wydarzenia naukowców i menedżerów, badaczy i wizjonerów, nauczycieli i komentatorów. 

 

Fot. 1 Od lewej: prof. dr hab. Krystyna Zatoń - Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji i Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF, dr hab. Piotr Oleśniewicz - Kierownik Katedry Turystyki AWF, pomysłodawca Forum i przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego.  

 

Rozpoczynając III Forum Turystyki Europejskiej, prof. dr hab. Krystyna Zatoń, Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji i Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF powitała oficjalnie zaproszonych gości w tym przedstawicieli Zachodniej Izby Gospodarczej, dr inż. Julitę Markiewicz - Patkowską - Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w ZIG i Sylwię Lasotę – Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Projektów UE w ZIG.

Fot. 2 Uczestnicy Forum.

Celem Forum było skierowanie uwagi szerokiego środowiska turystycznego, zarówno ze świata nauki jak i biznesu, na możliwości rozwoju turystyki, tkwiące w innowacjach, dokonanie oceny form, efektów i uwarunkowań innowacji w turystyce, ukazanie szans, które są zawarte w innowacyjnym podejściu do kreowania i wykonywania usług turystycznych. Dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska w swoim wystąpieniu przedstawiła jak środki wsparcia z Unii Europejskiej zostały wykorzystane do diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej. Omówiła także możliwości adaptacji programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i inne działania mające na celu zbliżenie edukacji do biznesu, przy współfinansowaniu ze środków UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Fot. 3 dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska - Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych.

Sylwia Lasota zaprezentowała ważny temat dot. Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska - Żywność Wysokiej Jakości. Produkty regionalne i lokalne. Pokazała także jak dolnośląscy przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie w ramach programów UE, właśnie w tym obszarze, wskazanym w dokumencie Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, będą mogli otrzymać dodatkowe punkty. Premiowane będą także projekty wpisujący się w podobszary obejmujące branżę chemiczną i farmaceutyczną, mobilność przestrzenną, surowce naturalne i wtórne, produkcję maszyn i urządzeń, obróbkę materiałów oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

III Forum Turystyki Europejskiej jest kolejnym wydarzeniem w którym Zachodnia Izba Gospodarcza bierze czynny udział, umacniając współpracę pomiędzy Uczelniami Wyższymi - edukacją i przedstawicielami pracodawców. 26 marca 2015 roku w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym ZIG odbyło się II Akademickie Forum Biznesu - Wrocław 2015, organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Edukacja we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą, dedykowane małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom z branży IT, jak również firmom zainteresowanym współpracą z Saksonią i Dreznem oraz rozwojem współpracy z Wrocławskimi Uczelniami Wyższymi.

Dzięki takim wydarzeniom pracodawcy w osobie swoich przedstawicieli także maja wpływ na kształtowanie programów i form nauczania swoich przyszłych pracowników.

Fotorelacja z III Forum Turystyki Europejskiej dostępna pod linkiem:

http://www.awf.wroc.pl/pl/gallery/album/699/III_Forum_Turystyki_Europejskiej

 

Czytany 6578 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 październik 2015 11:26