wtorek, 02 czerwiec 2015 09:43

Nabór wniosków dotyczących organizacji STAŻU

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Powiatowy Urząd we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I)   oraz powiecie m. Wrocław (I)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

prowadzi nabór wniosków o organizację staży 

trwających maksymalnie do 30.11.2015 roku dla osób bezrobotnych do 29 roku życia,  w szczególności dla: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób od 18 roku życia, do 24 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób od 25 roku życia do 29 roku życia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

Wszystkich zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków.

W załączeniu zamieszczamy wykaz kandydatów na stażystów - zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat według posiadanych / wykonywanych zawodów.

Informacje w sprawie wniosków można uzyskać w budynku A, IV piętro, p. 413-414, 71 - 77 -01 699 / 693 / 697 / 698 / 656 / 657 /  658 / 690 / 634.

http://www.pup-wroclaw.pl/artykul/238,staz.html

http://www.pup-wroclaw.pl/dla-pracodawcow/aktualnosci,525,realizacja-projektu-w-ramach-programu-po-wer-2014-2020.html

Czytany 8268 razy