wtorek, 18 listopad 2014 10:49

PUP Wrocław. Plan szkoleń dla pracodawców na rok 2015 - prośba o sugestie i uwagi

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza, w szczególności pracodawców z lokalnego rynku pracy, do zapoznania się z propozycją planu szkoleń na rok 2015 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie oraz zgłaszania ewentualnych sugestii co do tematów szkoleń oraz ich programów, biorąc pod uwagę oczekiwania wobec potencjalnych pracowników. Państwa uwagi posłużą nam w celu doprecyzowania lub dostosowania tematyki proponowanych szkoleń i programów szkoleń do aktualnych potrzeb pracodawców, by bezpośrednio po ukończeniu szkoleń osoby bezrobotne mogły podjąć zatrudnienie.

          

Uwagi proszę zgłaszać do 21.11.2014 r. do godz. 14.00, w kancelarii Urzędu (bud. A, pok. 04) lub pocztą na adres PUP Wrocław, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław.

          

Nadmienia się również, że w przypadku gdy Urząd, w szczególności z uwagi  na znikomą ilość ofert pracy na rynku, nie uwzględni zgłoszonego tematu szkolenia  do planu szkoleń grupowych, każdy zainteresowany pracodawca indywidualnie może nawiązać współpracę z Urzędem w celu sfinansowania szkoleń dla osób bezrobotnych, w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zgodnie z art. 40 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn.zm.).

W przypadku ewentualnego braku środków finansowych w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców poprzez szkolenia, Urząd każdorazowo będzie podejmował działania celem pozyskania dodatkowych środków finansowych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dyrekcja

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

Czytany 9362 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 18 listopad 2014 10:57