czwartek, 16 maj 2019 12:03

Dzień Słowacji

W imieniu Konsula Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu Pana Macieja Kaczmarskiego oraz Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zapraszamy do uczestnictwa w „Dniu Słowacji”. Patronat nad spotkaniem objął Jego Ekscelencja Pan Dušan Krištofík, Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej.

„Dzień Słowacji” odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego - http://bit.ly/2J7T82P.
R.S.V.P. do 22 maja 2019 roku.

Agenda
11:00 Powitanie uczestników przez Prezesa ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
11:05 Przemowa Konsula Honorowego Słowacji
11:15 Prelekcje nt. możliwości inwestowania i prowadzenia biznesu w Republice Słowacji:
* Adam Csuka - Słowacka Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO)
* Peter Cúth - Kancelaria Prawna COTTYN
* Izabella Łyś-Gorzkowska - Kancelaria Prawna COTTYN
12:00 Przerwa kawowa
12:15 Słowacja jako kierunek turystyczny - prezentacja:
* Beáta Egriová - Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce

Agenda Dzień Słowacji