piątek, 26 kwiecień 2019 07:27

Prezes ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy został powołany przez Prezydenta Wrocławia do Rady ds. Przedsiębiorczości

Pan Marek Pasztetnik Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy został powołany przez Prezydenta Wrocławia do Rady ds. Przedsiębiorczości! W środę, 24 kwietnia Prezydent Jacek Sutryk powołał nowych członków pięciu Wrocławskich Rad Społecznych w zakresie przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii oraz sportu.

Rada ds. Przedsiębiorczości, której członkiem został Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, będzie doradzać władzom Wrocławia, w jaki sposób wspierać lokalny biznes. Kluczowym zadaniem Rady jest wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki lokalnej, poprzez poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju, wspierających ich aktywność, kreowanie warunków do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz naukowego Miasta, ale także zachęcanie do inwestycji, generujących nowe miejsca pracy.

Wrocławskie Rady Społeczne działają od kilku lat. Pełnią one funkcję opiniodawczo-doradcze w zakresie określonej dziedziny. Członkowie rady pełnią funkcje społecznie. Ich kadencja trwa 5 lat. Każda Rada skupia przedstawicieli instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości, aktywistów, radnych miejskich oraz przedstawicieli prezydenta.

Gratulujemy wszystkim osobom zaproszonym do grona Wrocławskich Rad Społecznych, a w szczególności członkom Rady ds. Przedsiębiorczości.

Skład Rady ds. Przedsiębiorczości:
Marcin Urban – skarbnik miasta; przewodniczący rady,
Marzena Horak – wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego; sekretarz rady,
Dobrosława Binkowska – przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów,
Ewa Carr de Avelon – przedstawiciel ABSL,
Małgorzata Dynowska – szef Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT,
Andrzej Hrehorowicz – Uniwersytet Ekonomiczny,
Kartikey Johri – Konsul Honorowy Indii,
Ewa Kaucz – prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
Marcin Kowalski – prezes zarządu Human Partner,
Piotr Kubiński – Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej,
Łukasz Lergetporer – współzałożyciel Follow Vision,
Łukasz Osiński – prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej,
Marek Pasztetnik – prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
Maciej Potocki – prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego,
Marek Sadowski – przedstawiciel Kupców „Arena”,
Janina Woźna – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Rada ds. Przedsiębiorczości