Najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy?

Jest organizacją samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami.

 

2. Ilu Członków zrzesza Izba?

Aktualnie Izba zrzesza blisko 400 Członków z regionu Dolnego Śląska.

 

3. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać Członkiem Izby?

Aby zostać Członkiem wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską (patrz: Jak Zostać Członkiem ZIG) i przesłać ją na adres biura Izby.

 

4. Jak długo czeka się na przyjęcie w poczet Członków?

Przyjęć nowych Członków dokonuje Rada Izby, która spotyka się na posiedzeniach Rady co dwa miesiące w celu m.in. przyjęcia uchwałą nowych Członków i omówienia bieżących spraw.

 

5. Czy po przyjęciu do Izby istnieje możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego członkostwo w organizacji?

Tak, każdy Członek otrzymuje tzw. Certyfikat członkostwa, który wręczany jest nowo przyjętym firmom podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę lub – na specjalne życzenie – wysyłany pocztą.

 

6. Czy członkostwo w Izbie jest płatne?

Wysokość składek członkowskich zależy od liczby zatrudnionych pracowników (patrz: Składki)

 

7. Co oznacza oznajmienie w Deklaracji Członkowskiej, że uiszczam wielokrotność składki członkowskiej? Jakie wiążą się z tym korzyści?

Członek Izby niebędący osobą fizyczną będzie uprzywilejowany na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby co do głosu w wysokości odpowiadającej stosunkowi wielokrotności zadeklarowanej i uiszczanej składki.

 

8. Jakie korzyści przynosi członkostwo w Izbie?

- możliwość otrzymania merytorycznego wsparcia w sprawach związanych z instytucjami administracji samorządowej;
- możliwość uzyskania konsultacji w sprawie bieżących zagadnień prawno-administracyjnych;
- bezpłatny udział w najważniejszych wydarzeniach biznesowych Dolnego Śląska; corocznej Wielkiej Gali Biznesu wieńczącej Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” oraz we Wrocławskim Forum Kobiet;
- możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z ekspertami;
- możliwość organizacji Śniadania Biznesowego dla Członków ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy;
- możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w siedzibie Izby lub w specjalnie tym celu wynajętych miejscach na terenie Wrocławia;
- możliwość wynajęcia Centrum Konferencyjnego dla swoich potrzeb w celu organizacji własnych wydarzeń, których obsługą zajmuje się zespół ZIG, a także reklamą wydarzenia oraz relacją;
- możliwość skorzystania z bezpłatnego newslettera Izby, wysyłanego co wtorek do przedsiębiorstw zrzeszonych w ZIG, w którym każdy Członek ma możliwość zamieszczenia oferty lub informacji;
- możliwość zareklamowania się na stronie ZIG (banner reklamowy) oraz w biuletynie Izby „Horyzonty” (banner reklamowy, artykuł sponsorowany) - (patrz: Reklama)
- możliwość umieszczenia tekstu na stronie ZIG i stronach należących do ZIG;
- jednocześnie każdy Członek Izby ma możliwość publikacji bezpłatnej informacji lub niereklamowego artykułu w magazynie „Horyzonty” - wydawanego z myślą o przedsiębiorcach z Dolnego Śląska;
- umieszczenia swojej firmy w zakładce „Firma Miesiąca” na głównej stronie ZIG
- zostania Patronem wydarzeń organizowanych przez ZIG;

 

9. Jak wygląda publikacja materiałów w magazynie "Horyzonty" - biuletynie Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przędsiębiorcy?

Publikacja w magazynie dla Członków Izby wygląda następująco.

1. Dział: „Aktualności z życia ZIG” (w tym dziale publikujemy następujące treści - niebędące treściami reklamowymi):
- informacje o otrzymaniu nagrody przez firmę;
- informacje o udziale w akcjach charytatywnych;
- informacje o jubileuszu firmy;
- informacje o organizacji warsztatów dla studentów, uczniów.

Wspomniane informacje należy przesyłać do 900 znaków ze spacjami wraz z logotypem firmy i zdjęciem z wydarzenia.

2. Dział: Artykuły:

A) W kwestii artykułów bezpłatnych zasady są następujące:

- tekst do 1800/max 2000 znaków ze spacjami w formacie doc lub docx (w przypadku dłuższych artykułów pojawią się odnośniki do strony ZIG, gdzie umieszczona zostanie cała treść artykułu lub odnośniki do Państwa strony)
- logotyp instytucji/firmy - w formacie png lub tiff
- zdjęcie autora tekstu w formacie jpg lub png + dane do stopki;

W kwestii artykułów płatnych:

B) cennik dostępny jest pod następującym linkiem: Reklama

Osoby zainteresowane publikacje zapraszamy do kontaktem z Redaktorem Naczelnym p. Rafałem Różewiczem (patrz: Kontakt)