Projekt Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF 2019/2021