Zachodnia Izba Gospodarcza organizuje następujące wydarzenia:

  • konferencje tematyczne, praktyczne szkolenia, Śniadania Biznesowe - wydarzenia będące platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Izbą a firmami Członkowskimi, cieszące się zainteresowaniem ludzi biznesu.

  • Wrocławskie Forum Kobiet - jeden z największych kongresów poświęconych roli kobiet w biznesie, polityce, kulturze i nauce, w którym uczestniczą osoby dające przykład innym na drodze do osiągnięcia sukcesu. Dotychczas odbyły się dwie edycje Forum, na rok 2015 planowana jest kolejna, trzecia edycja.

  • Konkurs "Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza", będący najbardziej prestiżowym wyróżnieniem tego typu w regionie, już od 11 lat figurujący na mapie biznesowej Dolnego Śląska. Jego laureatami są uznane przedsiębiorstwa i instytucje, pełniące wiodące role w województwie i poza jego granicami.

  • uroczyste Spotkanie Opłatkowe, organizowane w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, podczas którego nadawany jest Tytuł Honorowego Mistrza (w ostatnich latach tytuł ten otrzymali Norman Davies i gen. Mirosław Hermaszewski).

  • misje gospodarcze (m.in. do Chin, Kazachstanu), umożliwiające Członkom Zachodniej Izby Gospodarczej pozyskanie kontaktów w ramach nowych inwestycji generujących zyski z eksportu.