Reklama

Każdy Członek Izby ma możliwość promowania swoich usług oraz produktów. Promocja może odbywać się poprzez: umieszczenie reklamy na stronie www, umieszczenie reklamy w magazynie Horyzonty, umieszczenie reklamy podczas spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji.

 

Oferta obejmuje m.in.:

- umieszczenie logotypu oraz informacji dotyczącej swojej działalności w specjalnej zakładce "Firma Miesiąca" znajdującej się na stronie internetowej ZIG-u. Dzięki tej usłudze firma zyskuje możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

- możliwość przesłania do biura ZIG specjalnej oferty, która w imieniu Izby zostanie rozesłana do wszystkich firm zrzeszonych w Izbie (w ramach mailingu "Firma firmom")

- możliwość bezpłatnego przesłania krótkiej informacji o swojej firmie, produktach, usługach na stronę www.zig.pl, która następnie zostanie umieszczona w zakładce "Nowi Członkowie". Informacje o nowych Członkach będą każdorazowo zamieszczane na stronie Izby oraz w magazynie "Horyzonty" (dotyczy to "Nowych Członków").

- możliwość promowania swoich usług oraz produktów. Promocja może odbywać się poprzez: umieszczenie reklamy na stronie www, w magazynie "Horyzonty", podczas spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji.