Członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej zostać może osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Aby zostać Członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej należy pobrać oraz wypełnić znajdującą się na stronie DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ następnie odesłać ją na adres:

Zachodnia Izba Gospodarcza
50-059 Wrocław
ul.Ofiar Oświęcimskich 41/43
tel: (71) 79 50 656